logo catalog

Catalogul Școlar Electronic Online - componentă web ce poate fi accesată de către director, secretar, profesori, părinți și elevi, pentru a le permite să interacționeze, să comunice mai eficient dar și să le ușureze munca.

 

Funcţii şi caracteristici ale Catalogului Şcolar Electronic!

 • Evidenţa notelor, calificativelor, tezelor şi absenţelor;
 • Notarea simultană a notelor, calificativelor, tezelor, absenţelor;    
 • Calcularea automată a mediilor;
 • Motivarea simultană a absenţelor;
 • Situaţia notării;
 • Alertă timp critic;
 • Activitatea profesorului;
 • Statistica şi topul absenţelor;
 • Evidenţa activităţii la oră (plusuri şi minusuri); 
 • Notarea conduitei/comportamentului elevului; 
 • Cereri de motivare; 
 • Mesagerie; 
 • Orar; 
 • Pontaj; 
 • Statistica anuală;
 • Acces în sistem pentru părinţi şi elevi în timp real;
 • Evidenţa conturilor părinţilor pentru diriginte;
 • Design Responsive (telefon, tableta, calculator);
 • Calculul probabilităţii de ascultare al elevului! 
 • Calculul timpului critic de ascultare pentru profesor!
 • Generarea Catalogului Şcolar Electronic în PDF!
 • Conturi securizate;
 • Back-up zilnic al datelor.
 • "Semnarea" notelor şi absenţelor de către părinte! 
 • Generarea Foii Matricole în format PDF! 
 • Fişa de feedback semestrial; 
 • Sistemul de gestiune a bibliotecii Biblio-eXpert cu scanner si imprimanta coduri de bare;  
 • Editarea Diplomelor; 
 • Aplicație pentru mobil; 

 

Beneficiile Catalogului Şcolar Electronic!

 • Digitalizare şcolară!
 • Acces la informaţii în timp real!
 • Transparenţă şi comunicare eficientă! 
 • Economie de timp la realizarea Foilor Matricole!
 • Generarea Catalogului Şcolar Electronic în PDF!       
 • Mobilitatea dată de designul Responsive!
 • Creşterea performanţelor şcolare!
 • Scăderea absenteismului şcolar!
 • Implicarea mai mare a părinţilor!
 • Calculul probabilităţii de ascultare al elevului! 
 • Calculul timpului critic de ascultare pentru profesor!  

 

Elevul

Beneficii elev:

 • Elevul are o viziune reală asupra situaţiei în care se află;
 • Elevul verifică dacă notarea profesorului a fost corectă;
 • Este stimulat să fie în topul clasei sau al şcolii;
 • Este stimulat pentru o preznţă cât mai mare la ore;
 • Este informat cu privire la probabilitatea de ascultare dar şi în cazurile critice.

Funcţionalitate elev:

 • Are acces la situaţia şcolară în timp real;
 • Poate vedea notele sau calificativele, absenţele, tezele;
 • Poate vedea mediile semestriale sau anuale sau calculul acestora chiar dacă nu sunt încheiate
 • Poate completa fişa de feedback semestrial, în care elevul va evalua fiecare profesor în parte;
 • Poate vedea activitatea la oră, câte plusuri(like-uri) sau minusuri(unlike-uri) a luat la fiecare materie;
 • Poate vedea conduita la fiecare materie, numărul de steluţe pe care l-a primit de la profesor, şi descrierea comportamentului.
 • Poate vedea probabilitatea de ascultare pe fiecare materie;
 • Vede orarul clasei;
 • Este alertat când este într-o situaţie critică;
 • Poate schimba parola contului;

Părintele

Beneficii părinte:

 • Părintele are o viziune reală asupra situaţiei în care se află elevul;
 • Este informat în timp real;
 • Economie de timp;

Funcţionalitate părinte:

 • Are acces la situaţia şcolară în timp real;
 • Poate vedea notele sau calificativele, absenţele, tezele;
 • Poate vedea mediile semestriale sau anuale sau calculul acestora chiar dacă nu sunt încheiate
 • Poate "semna" situaţia elevului, bifând că a văzut situaţia până la data curentă;
 • Poate trimite o motivare a absenţelor către diriginte;
 • Poate vedea activitatea la oră, câte plusuri(like-uri) sau minusuri(unlike-uri) a luat la fiecare materie;
 • Poate vedea conduita la fiecare materie, numărul de steluţe pe care l-a primit de la profesor, şi descrierea comportamentului.
 • Poate vedea probabilitatea de ascultare pe fiecare materie;
 • Vede orarul clasei;
 • Este alertat când elevul este într-o situaţie critică;
 • Poate schimba parola contului;

Profesorul

Beneficii profesor:

 • Are la îndemână un sistem performant care îl ajută atât pe el cât şi pe toţi cei implicaţi;
 • Economie de timp prin calcularea automată a mediilor;
 • Economie de timp prin notare simultană a notelor, calificativelor, tezelor sau absenţelor;
 • Control general şi particular asupra datelor pe care le are la dispozitie;

Funcţionalitate profesor:

 • Are acces la situaţia şcolară a elevilor lui în timp real;
 • Poate vedea, adăuga sau şterge notele sau calificativele, absenţele, tezele;
 • Poate vedea catalogul oricărui elev din clasele la care predă;
 • Poate nota simultan absenţele la mai mulţi elevi;
 • Poate nota simultan notele sau calificativele la mai mulţi elevi;
 • Poate nota activitatea la oră prin plusuri(like-uri) sau minusuri(unlike-uri) şi le poate transforma în notă sau calificativ;
 • Poate nota conduita la fiecare materie cuantificând printr-un număr de steluţe comportamentul dar şi adăugarea unei descrieri.
 • Poate vedea situaţia notelor  pe toţi elevii odată, calculându-se şi timpul critic de ascultare;
 • Are acces la activitatea profesorului şi o poate descărca în format excel dacă doreşte;
 • Vede orarul clasei;
 • Este alertat când un elev este într-o situaţie critică la materia lui;
 • Poate schimba parola contului;

Dirigintele

Beneficii diriginte:

 • Are la îndemână un sistem performant care îl ajută atât pe el cât şi pe toţi cei implicaţi;
 • Economie de timp prin calcularea automată a mediilor;
 • Economie de timp prin notare simultană a notelor, calificativelor, tezelor sau absenţelor;
 • Economie de timp prin motivarea simultană a absenţelor
 • Control general şi particular asupra datelor pe care le are la dispozitie;
 • Are o viziune generală asupra nivelului la care se află clasa sau elevii;

Funcţionalitate diriginte:

 • Are acces la situaţia şcolară în timp real;
 • Poate vedea notele sau calificativele, absenţele, tezele;
 • Poate vedea mediile semestriale sau anuale sau calculul acestora chiar dacă nu sunt încheiate
 • Primeşte solicitare pentru motivarea absenţelor , acesta verificând şi aprobând cererea, motivarea absenţelor se va face automat;
 • Poate vedea activitatea la oră pentru fiecare elev, câte plusuri(like-uri) sau minusuri(unlike-uri) a luat la fiecare materie;
 • Poate vedea conduita la fiecare materie pentru fiecare elev şi descrierea comportamentului.
 • Poate  motiva simultan mai multe absenţe;
 • Poate vedea  statistica absenţelor, cu topurile aferente pe materie si pe elev;
 • Poate crea şi asocia uşor conturile de părinte pentru fiecare elev;
 • Vede orarul clasei;
 • Este alertat când un elev este într-o situaţie critică;
 • Poate schimba parola contului;

Directorul

Beneficii director:

 • Are la îndemână un sistem performant care permite vizualizarea situaţiei de ansamblu pe toată şcoala;
 • Control general şi particular asupra datelor pe care le are la dispozitie;
 • Are o viziune generală asupra nivelului la care se află şcoala, clasa sau elevii;

Funcţionalitate director:

 • Are acces la situaţia şcolară în timp real;
 • Poate vedea notele sau calificativele, absenţele, tezele;
 • Poate vedea mediile semestriale sau anuale sau calculul acestora chiar dacă nu sunt încheiate
 • Primeşte solicitare pentru motivarea absenţelor , acesta verificând şi aprobând cererea, motivarea absenţelor se va face automat;
 • Poate vedea activitatea la oră pentru fiecare elev, câte plusuri(like-uri) sau minusuri(unlike-uri) a luat la fiecare materie;
 • Poate vedea conduita la fiecare materie pentru fiecare elev şi descrierea comportamentului.
 • Poate vedea  statistica absenţelor, cu topurile aferente pe materie si pe elev;
 • Poate vedea statistica anuală;
 • Poate schimba parola contului;

Secretarul

Beneficii secretar:

 • Are la îndemână un sistem performant care permite vizualizarea situaţiei de ansamblu pe toată şcoala;
 • Economie de timp prin calcularea automată a mediilor;
 • Econimie de timp prin Generarea Catalogului în format PDF;
 • Economie de timp prin preluarea automată a mediilor şi lucrul la Foile Matricole;
 • Control general şi particular asupra datelor pe care le are la dispozitie;
 • Are o viziune generală asupra nivelului la care se află şcoala, clasa sau elevii;

Funcţionalitate secretar:

 • Are acces la situaţia şcolară în timp real;
 • Poate vedea notele sau calificativele, absenţele, tezele;
 • Poate vedea mediile semestriale sau anuale sau calculul acestora chiar dacă nu sunt încheiate
 • Poate vedea activitatea la oră pentru fiecare elev, câte plusuri(like-uri) sau minusuri(unlike-uri) a luat la fiecare materie;
 • Poate vedea conduita la fiecare materie pentru fiecare elev şi descrierea comportamentului.
 • Poate asocia conturile de părinţi;
 • Poate edita Orarul Şcolii;
 • Poate lista Catalogul în format PDF;
 • Poate genera Foile Matricole;
 • Poate schimba parola contului;

  

Preţuri Catalog Şcolar Electronic

 

STANDARD
0.25
  EURO
/lună/cont elev
 • Note, calificative, teze și absențe
 • Notarea simultană
 • Calcularea automată a mediilor
 • Motivarea simultană a absențelor
 • Situația notării
 • Timp critic de ascultare pentru profesor
 • Activitatea profesorului
 • Statistica și topul absențelor
 • Acces inclus în sistem pentru părinți și elevi
 • Evidență conturi părinți pentru diriginte
 • Probabilitatea de ascultare a elevului
 • Design Responsive
 • Generarea Catalogului Școlar în PDF
 • Conturi securizate și back-up zilnic al datelor
 • Statistică semestrială și anuală pentru ISJ
 • Suport tehnic STANDARD
PREMIUM
1
 EURO
/lună/cont elev
 • Toate facilitățile pachetului STANDARD
 • Evidența activității la oră (plusuri și minusuri)
 • Notarea conduitei/comportamentului elevului
 • Depunere online a motivărilor
 • Mesagerie
 • Afișare orar
 • Generare prezență profesor (pontaj)
 • "Semnarea" situației elevului de către părinte
 • Fișă de feedback semestrial
 • Aplicație pentru mobil cu notificări
 • Aplicația Foi Matricole Online
 • Aplicația Biblio-eXpert Online
 • Aplicația Editare Diplome
 • Suport tehnic PREMIUM
PREMIUM PLUS
1.5
  EURO
/lună/cont elev
3
  EURO
/lună/cont elev
 • Toate facilitățile de la pachetul PREMIUM
 • Tabletă inclusă pentru fiecare clasă
 • Cartelă activă cu internet pentru fiecare tabletă
 • Aplicația instalată implicit pe tabletă
 • Imprimantă Coduri de Bare - pentru Biblio-Expert
 • Scanner Coduri de Bare - pentru Biblio-Expert
Tabletă Samsung
Aplicație
Android
Tabletă Apple
Aplicație
iOS