• +407 6862 7771
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coșul este gol

Registratură Electronică

registratura2024_805386119
5 5 1 Product
75,00 RON pe lună, pentru cumpărarea a cel puțin 12 luni

* Prețul afișat este pentru o contractare de minim de 12 luni şi nu conţine TVA.

Nou! Achiziţia se poate face şi prin sistemul electronic de plăţi SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro


 Registratură Electronică

Registrul electronic de intrări- ieşiri vă permite o evidenţă a fluxului de documente primite sau expediate. În cadrul acestei proceduri, sunt implicate atât compartimentele de secretariat, conducere, cât și cele de contabilitate, fiecare având atribuțiile specifice în ceea ce privește primirea și emiterea documentelor conform procedurilor stabilite. Aceste departamente sunt esențiale pentru buna funcționare a fluxului de informații și documente în instituție.

Activitățile principale desfășurate în cadrul acestei proceduri includ:

  1. Primirea și înregistrarea documentelor: Personalul din compartimentele desemnate primește documentele de la diverse surse și le înregistrează în sistemul instituției pentru a le putea gestiona eficient.

  2. Selecționarea și distribuirea documentelor spre soluționare: După primirea și înregistrarea documentelor, acestea sunt evaluate și direcționate către departamentele sau persoanele responsabile pentru soluționarea lor.

  3. Înregistrarea răspunsurilor și eliberarea acestora: După ce documentele sunt soluționate, răspunsurile sau deciziile sunt înregistrate și returnate către sursa inițială sau către părțile interesate conform cerințelor stabilite.

Aceste etape sunt cruciale pentru asigurarea unei comunicări eficiente și a unei gestionări corespunzătoare a documentelor în cadrul instituției, contribuind la fluxul de lucru eficient și la respectarea procedurilor interne și externe.

 

 

burse scolare