Codul SIRUES scos de pe actele de studii!

Conform ultimelor specificaţii M.E.C.Ş. , începand cu promoţia 2015 pe formularele actelor de studii care se vor elibera absolvenţilor învăţământului preuniversitar se va completa Codul de Identificare Fiscala (CIF) in locul codului SIRUES.


Vă oferim aplicaţii de Editare Diplome şi Foi Matricole actualizate conform noilor cerinţe M.E.C.Ş.


CASE Software 
Simplificăm pentru tine!

Dezabonare